Download

Phần mềm Reset lỗi tràn bộ đếm các dòng máy in Epson:

Lưu ý trước khi sử dụng phần mềm:

*** Tắt các chương trình diệt virus.

*** Phần mềm sử dụng tốt trên hệ điều hành window XP.

*** Chuyển đổi định dạng ngày tháng năm của máy tính

sang dạng dd/mm/yyyy. Chi tiết xem tại đây.

*** Tải phần mềm đọc file PDF (phần mềm đọc file hướng dẫn reset) tại đây.

Phần mềm WicReset reset level mực máy in L800 và hướng dẫn: Download

Phần mềm reset tràn bộ đếm máy in Epson: Download

Phần mềm reset tràn bộ đếm máy in Epson R230 và hướng dẫn: Download

Phần mềm reset tràn bộ đếm máy in Epson 1390 và hướng dẫnDownload

Phần mềm reset tràn bộ đếm máy in Epson T50 - T60A50 - P50 và hướng dẫnDownload

Driver các dòng máy in phun màu Epson:

Driver Epson P50/ T50/ T60 dùng cho win xp, win 2k, vista, win 7: Download

Driver Epson R230/ R230x dùng cho win xp, win 2k, vista, win 7: Download

Driver Epson 1390 dùng cho win xp, win 2k, vista, win 7: Download